דילוג עד נקודת תוכן דף
  • הרשמה למוסד האקדמי
  • 27/05/2018 18:51
* שדה חובה

שלום רב,
ברצוני להביא לידיעתך, כי אם אינך מסיים/ת את לימודיך בתום שנה זו (תשע"ז), שהיא השנה הרביעית או יותר ללימודיך,הינך מתבקש/ת להירשם לשנה ה בשנת הלימודים תשע"ח.

ההרשמה באתר (לרבות סטאז' בלבד) תיפתח ב- 27.08.2017 - 10.09.2017

אם מצבך האקדמי אינו תקין או אם סיימת כבר את משך הזמן המותר לתואר (שש שנים, על פי הנוהל האקדמי - משך הלימודים לתואר)
יהיה עליך לפנות לראש המחקלה על מנת לקבל אישור להמשך הלימודים*, ללא אישור זה לא תוכל להמשיך ללמוד - אינך רשאי להירשם במערכת
הממוחשבת באופן עצמאי.

רק עם קבלת אישור מהרמ"ח, אנו נרשום אותך ידנית, במזכירות האקדמית, כסטודנט פעיל בשנת הלימודים תשע"ח.

אי הודעה בזמן תגרום לחסימתך במערכת המידע ולא ניתן יהיה להירשם
לקורסים (או לסטאז') בסמסטר א תשע"ח.

נא לשים לב, מי שבסמסטר א תשע"ח יימצא בסטאז' בלבד, חייב להירשם, לא רק לשנה ה' אלא להירשם מחדש לקורס סאטרז' (ללא תשלום נוסף אליו), במועדי הרישום לקורסים.

הודעה על מועדי הרישום לקורסים, לסמסטר א תשע"ח, תצא הודעה מאוחר יותר.

תשלום נלווים ותקורה ושאר התשלומים יהיו בהתאם לתקנון שכר הלימוד הנמצא באת.

בברכה
מזכירות אקדמית

*טופס בקשה להארכת משך הלימודים* - אישור חריג- נמצא באתר המכללה

הערה: מי שהחל לימודיו בסמסטר אביב תשע"ד - לא אמור להירשם לשנה ה בשלב זה

ט.ל.ח


פרטי התלמיד/ה

9 ספרות
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
זכר    נקבה   
בחר/י כיתה שסיים בשנת הלימודים תשע"ז

פרטי ההורים

כתובת מגורים

רחוב, מספר בית, תא דואר

כתובות דואר אלקטורני

למייל זה ישלח אישור הרשמה

פרטי חשבון בנק לצורך החזר כספים/תשלום

הצהרת בריאות התלמיד/ה

כן    לא   
הרשמתך לשנה חמישית בוצעה בהצלחה