דילוג עד נקודת תוכן דף
  • הרשמה למוסד האקדמי
  • 16/01/2019 23:25
* שדה חובה

שלום רב,
ברצוני להביא לידיעתך, כי אם אינך מסיים/ת את לימודיך בתום שנה זו (תשע"ח), שהיא השנה הרביעית או יותר ללימודיך,הינך מתבקש/ת להירשם לשנה ה בשנת הלימודים תשע"ט.

ההרשמה באתר (לרבות סטאז' בלבד) תיפתח ב- 20.08.2018 – ותימשך עד סוף השבוע הראשון של סמסטר א'.

אם מצבך האקדמי אינו תקין או אם סיימת כבר את משך הזמן המותר לתואר (שש שנים, על פי הנוהל האקדמי - משך הלימודים לתואר)
יהיה עליך לפנות לראש המחקלה על מנת לקבל אישור להמשך הלימודים*, ללא אישור זה לא תוכל להמשיך ללמוד - אינך רשאי להירשם במערכת
הממוחשבת באופן עצמאי.

רק עם קבלת אישור מהרמ"ח, אנו נרשום אותך ידנית,

פרטי התלמיד/ה

9 ספרות
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
אות ראשונה גדולה
אות ראשונה גדולה
זכר    נקבה   
בחר/י כיתה שסיים בשנת הלימודים תשע"ז

פרטי ההורים

כתובת מגורים

רחוב, מספר בית, תא דואר

כתובות דואר אלקטורני

למייל זה ישלח אישור הרשמה

פרטי חשבון בנק לצורך החזר כספים/תשלום

הצהרת בריאות התלמיד/ה

כן    לא   
הרשמתך לשנה חמישית בוצעה בהצלחה