User Image 2

טופס הרשמה - תואר שני .MSc תשפ"ד אביב (מרץ 2024) - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
לתמיכה פנה אלינו

077-9032036
כל השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה


נדרש לבצע את הרישום בדפדפן Chrome

הטופס מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
שים לב: במהלך הטופס תתבקש לצרף מסמכים.
ניתן לצרף רק קבצים בעלי הסיומות: doc, docx, gif, jpg, png. מסמכים שאינם נמצאים ברשותך בעת מילוי טופס זה עליך לשלוח לכתובת מייל pniot_ma@braude.ac.il. הודעת קבלה/אי קבלה תשלח במייל, יש לבדוק בתיבת דואר נכנס ובspam

פרטים אישיים

9 ספרות
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
אות ראשונה גדולה
אות ראשונה גדולה
מגדר *        

פרטי לידה ומוצא

מצב משפחתי

פרטי אם

פרטי אב

צירוף מסמכים

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX