דילוג עד נקודת תוכן דף
  • הרשמה למוסד האקדמי
  • 27/05/2018 18:52

רשימת טפסי הרשמה אפשריים

טופס עלות דמי הרשמה שפה מעבר לטופס
תואר ראשון .B.Sc - תשע"ט- אוקטובר 2018 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
הוראה תשע"ט (אוקטובר 2018) 280  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה תשע"ח 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
סטאז בהוראה לבעלי תעודת הוראה מהמכללה 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מתמטיקה אקוי יוני 2018 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
סטאז בהוראה לבעלי תעדות הוראה ממוסד אחר 280  עברית  מעבר לטופס הרשמה
מכינה תשע"ט 150  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - הנדסה ביורפואית 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - ננו לווין גליל 1 350  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי מצויינות 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה
הוראה להנדסאים תשע"ח (אוקטובר 2017) 280  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי אסטרונומיה 90  עברית  מעבר לטופס הרשמה
המרכז לנוער שוחר מדע - קורסי מצויינות - נחף 100  עברית  מעבר לטופס הרשמה
תואר שני .MSc תשע"ט- אוקטובר 2018 300  עברית  מעבר לטופס הרשמה