User Image 2

טופס הרשמה - הוראה תשפ"ב אביב (פברואר 2022) - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
לתמיכה פנה אלינו

077-9032036
* שדה חובה


נדרש לבצע את הרישום בדפדפן Chrome
יש לעיין בתנאי הרישום לתכנית לפני מילוי טופס ההרשמה
הטופס מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
שים לב: במהלך הטופס תתבקש לצרף את המסמכים הבאים: תמונת פספורט, תעודת זהות עם ספח, תעודת שחרור מצה"ל, ודיפלומה עם גיליון ציונים.
ניתן לצרף רק קבצים בעלי הסיומות: doc, docx, gif, jpg, png. מסמכים שאינם נמצאים ברשותך בעת מילוי טופס זה עליך לשלוח לכתובת מייל pniot_ma@braude.ac.il.

פרטים אישיים

9 ספרות
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
כפי שמופיע בתעודת זהות בעברית
אות ראשונה גדולה
אות ראשונה גדולה
       

פרטי לידה ומוצא

מצב משפחתי

פרטי אם

פרטי אב

צירוף מסמכים

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX