דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/11/2019 02:06

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ע''ר)


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ע''ר).
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.