קורס מעבדה בהנדסה גנטית שנה"ל 2021


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:20  18:50  ד"ר הריס ניקולאס  

קורס Immunology שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:50  15:50  ד"ר הריס ניקולאס  221 M נגישות
 ב  א  15:50  16:50  ד"ר הריס ניקולאס  221 M נגישות

קורס מטבוליזם ואינזימולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס, פרופ'ח גרוזובסקי מריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:30  11:30  ד"ר הריס ניקולאס  309 M
 ב  ה  08:30  10:30  ד"ר הריס ניקולאס  302 M

קורס מעבדה בביוכימיה שנה"ל 2021


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:20  18:50  ד"ר הריס ניקולאס  

קורס סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 1 שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:50  14:50  ד"ר הריס ניקולאס  

קורס סמינר מחלקתי בתהליכים ביוטכנולוגיים 2 שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:50  14:50  ד"ר הריס ניקולאס  

קורס כתיבה ותקשורת מדעית ועסקית באנגלית שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר הריס ניקולאס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:50  20:50  ד"ר הריס ניקולאס  303 M