קורס מבוא לתכנות שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : גב' לניאדו פיין מורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:50  18:50  גב' לניאדו פיין מורן  306 M מע'

קורס מבוא יצירתי להנדסת מכונות שנה"ל 2020


קורס מסוג הנחיית פרוייקט     מרצה הקורס : גב' לניאדו פיין מורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:50  16:50  גב' לניאדו פיין מורן   105 D מע'

קורס מסוג הנחיית פרוייקט     מרצה הקורס : גב' לניאדו פיין מורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:50  14:50  גב' לניאדו פיין מורן   105 D מע'