קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:50  14:50  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית
 ב  ג  16:50  18:50  מר עידי ג'יריס  309 M

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:50  16:50  מר עידי ג'יריס  306 M מע'
 ב  ה  13:50  15:50  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:50  16:50  מר עידי ג'יריס  306 M מע'
 ב  ד  16:50  18:50  מר עידי ג'יריס  202 M

קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:50  20:50  מר עידי ג'יריס  506 EF מע'
 ב  ה  15:50  17:50  מר עידי ג'יריס  מע' 109 M