דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/11/2019 02:07

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:50  18:50  מר עידי ג'יריס  209 M
 א  ה  13:50  15:50  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:50  15:50  מר עידי ג'יריס   702 L
 א  ב  13:50  15:50  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:50  18:50  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית
 א  ד  12:50  14:50  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית

קורס אנגלית טכנית יישומית-תכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג שו"ת     מרצה הקורס : מר עידי ג'יריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  10:30  מר עידי ג'יריס  507 EF מע' לשונית