קורס סמינר מחלקתי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג סמינר     מרצה הקורס : טרם נקבע ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:50  14:50  טרם נקבע ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  

קורס ביולוגיה של התא 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : טרם נקבע ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:30  11:30  טרם נקבע ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  401 P
 ב  ד  10:30  12:20  טרם נקבע ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  302 M