קורס הנע חשמלי שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : MA לובשבסקי יעקב (קובי)

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:30  12:20  MA לובשבסקי יעקב (קובי)  202 M