קורס מתמטיקה דיסקרטית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' זקס שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:50  14:50  פרופ' זקס שמואל  302 EM

קורס סמינר בחישוב מבוזר שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' זקס שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:30  11:30  פרופ' זקס שמואל  102 EM