קורס אלגוריתמים מבוזרים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' זקס שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:50  16:50  פרופ' זקס שמואל  202 EM

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' זקס שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:50  17:50  פרופ' זקס שמואל  202 EM

קורס סמינר בחישוב מבוזר שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' זקס שמואל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  11:30  פרופ' זקס שמואל  319 M