קורס מתמטיקה דיסקרטית 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טולדנו-קטעי דבורה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:30  13:50  ד"ר טולדנו-קטעי דבורה   702 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר טולדנו-קטעי דבורה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  14:50  ד"ר טולדנו-קטעי דבורה  203 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר טולדנו-קטעי דבורה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:50  14:50  ד"ר טולדנו-קטעי דבורה  202 M

קורס תורת הקירובים הנומריים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טולדנו-קטעי דבורה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:50  18:50  ד"ר טולדנו-קטעי דבורה  209 M