קורס מערכות מסדי נתונים (SQL) שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זלדנר איליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:50  19:50  מר זלדנר איליה  306 M מע'

קורס ארגון ותכנות המחשב (את"מ) שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זלדנר איליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:50  16:50  מר זלדנר איליה  316 M מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זלדנר איליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  12:20  מר זלדנר איליה  306 M מע'

קורס ארכיטקטורה ומבנה המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר זלדנר איליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:50  16:50  מר זלדנר איליה  222 M

קורס מבנה מערכות הפעלה וזמן אמת שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זלדנר איליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:50  14:50  מר זלדנר איליה  מע' 109 M

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זלדנר איליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:50  14:50  מר זלדנר איליה  306 M מע'