קורס מיתוג ומערכות ספרתיות שנה"ל 2020


קורס מסוג סדנה     מרצה הקורס : גב' זמוסטיאנו יאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:50  13:50  גב' זמוסטיאנו יאנה  703 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זמוסטיאנו יאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:50  15:50  גב' זמוסטיאנו יאנה  210 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זמוסטיאנו יאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:50  14:50  גב' זמוסטיאנו יאנה  703 L

קורס מערכות ספרתיות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זמוסטיאנו יאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:30  12:20  גב' זמוסטיאנו יאנה  203 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זמוסטיאנו יאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  09:30  גב' זמוסטיאנו יאנה  201 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' זמוסטיאנו יאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  11:30  גב' זמוסטיאנו יאנה  319 M