קורס חוזק מתקדם שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'צ'יק ולדימיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  10:30  ד"ר צ'צ'יק ולדימיר  222 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'צ'יק ולדימיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:30  11:30  ד"ר צ'צ'יק ולדימיר  222 M

קורס מכניקת מוצקים 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'צ'יק ולדימיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:30  14:50  ד"ר צ'צ'יק ולדימיר   P414

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'צ'יק ולדימיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:50  15:50  ד"ר צ'צ'יק ולדימיר  202 M