קורס הנדסת ריאקטורים כימיים וביולוגיים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוברסקי ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:50  18:50  ד"ר לוברסקי ילנה  219 M נגישות

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר לוברסקי ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:50  19:50  ד"ר לוברסקי ילנה  219 M נגישות

קורס מעבדה בהנדסה תהליכית-ביוטכנולוגית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוברסקי ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:50  15:50  ד"ר לוברסקי ילנה   107 D מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר לוברסקי ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  15:50  ד"ר לוברסקי ילנה  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר לוברסקי ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:50  16:50  ד"ר לוברסקי ילנה   107 D מע'