קורס כימיה ופורמולציה של תרופות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כנעני דפנה, ד"ר אדלמן רוית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:30  11:30  ד"ר כנעני דפנה  204 EM

קורס תכנון ופיתוח תרופות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כנעני דפנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:50  18:50  ד"ר כנעני דפנה  303 M