קורס כימיה מכ' שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כנעני דפנה, ד"ר גולני עידית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:30  12:20  ד"ר כנעני דפנה  703 L

קורס כימיה ופורמולציה של תרופות שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כנעני דפנה, ד"ר גולני עידית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  11:30  ד"ר כנעני דפנה  202 M

קורס תכנון ופיתוח תרופות שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כנעני דפנה, ד"ר גולני עידית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:50  18:50  ד"ר כנעני דפנה  303 M