קורס פיסיקה ייעודית שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הרטמן איתי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:30  12:20  מר הרטמן איתי  222 M
 ב  ג  08:30  11:30  מר הרטמן איתי  301 M
 ב  ד  13:50  16:50  מר הרטמן איתי  201 M