קורס פונקציות מרוכבות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוינשטיין מרינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:30  13:50  ד"ר לוינשטיין מרינה   705 L

קורס משוואות דיפרנציאליות ומערכות בקרה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוינשטיין מרינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  11:30  ד"ר לוינשטיין מרינה  210 M

קורס חדו"א 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר לוינשטיין מרינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:30  ד"ר לוינשטיין מרינה  302 EM
 ב  ד  08:30  10:30  ד"ר לוינשטיין מרינה  703 L