דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/11/2019 02:07

קורס ביולוגיה של התא שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עמית מיכל, ד"ר קפטן אילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:30  12:20  ד"ר עמית מיכל   P413

קורס טכנולוגיות של תרביות תאים אאוקריוטים שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר עמית מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:30  10:30  ד"ר עמית מיכל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עמית מיכל, ד"ר קפטן אילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:30  11:30  ד"ר עמית מיכל   107 D מע'
 א  ה  11:30  12:20  ד"ר קפטן אילנה  102 EM