קורס אנליזה נומרית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:50  16:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  219 M נגישות

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:50  14:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  317 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:50  15:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  317 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:50  17:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  219 M נגישות

קורס תרמודינמיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:50  16:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  321 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:30  13:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור   706 L