קורס אנליזה נומרית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:30  13:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  203 EM

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:50  15:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  221 M נגישות

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  14:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  203 EM

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:50  16:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  221 M נגישות

קורס תרמודינמיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:30  13:50  ד"ר צ'רנוב ויקטור  203 EM

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צ'רנוב ויקטור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:30  12:20  ד"ר צ'רנוב ויקטור  203 M