קורס התמחות בתעשייה שלב א' שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  17:50  מר הפטר אילן  317 M

קורס התמחות בתעשייה שלב ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  17:50  מר הפטר אילן  222 M

קורס פרויקט גמר שלב א' שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  17:50  מר הפטר אילן  103 EM

קורס פרויקט גמר שלב ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  17:50  מר הפטר אילן  103 EM

קורס תורת השיבוץ שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:50  17:50  מר הפטר אילן  407 P

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  17:50  18:50  מר הפטר אילן  407 P

קורס ניהול מערכות ייצור שנה"ל 2021


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר הפטר אילן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  11:30  מר הפטר אילן  218 M