קורס מתמטיקה דיסקרטית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:50  16:50  ד"ר למברג דן   704 L

קורס לוגיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:30  13:50  ד"ר למברג דן   705 L

קורס תורת הקומפילציה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:30  ד"ר למברג דן  112 M אודיטוריום

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  11:30  ד"ר למברג דן  318 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  11:30  12:20  ד"ר למברג דן  318 M

קורס תכנות מדעי שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:50  17:50  ד"ר למברג דן  202 EM

קורס מתמטיקה דיסקרטית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר למברג דן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:50  18:50  ד"ר למברג דן   704 L