קורס מעבר חום שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:30  12:20  ד"ר צדיק שלום  303 M

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  10:30  ד"ר צדיק שלום  303 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:30  12:20  ד"ר צדיק שלום  309 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:50  14:50  ד"ר צדיק שלום  302 M

קורס עקרונות מעבר חום שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:30  12:20  ד"ר צדיק שלום  401 P

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:50  14:50  ד"ר צדיק שלום  301 M
 ב  א  14:50  16:50  ד"ר צדיק שלום  703 L