קורס מעבר חום שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  10:30  ד"ר צדיק שלום   706 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:50  17:50  ד"ר צדיק שלום  303 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:50  15:50  ד"ר צדיק שלום  303 M

קורס עקרונות מעבר חום שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:30  14:50  ד"ר צדיק שלום  407 P

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:50  16:50  ד"ר צדיק שלום  302 M

קורס מעבדה בפעולות יסוד בהנדסה כימית שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:50  17:50  ד"ר צדיק שלום   109 D מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  10:30  ד"ר צדיק שלום   109 D מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר צדיק שלום

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:30  12:20  ד"ר צדיק שלום   109 D מע'