קורס פרויקט תחרותי שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:30  14:50  ד"ר זורע פנחס  305 EM מע' אלקט'

קורס סמינר מחלקתי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג סמינר     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:50  14:50  ד"ר זורע פנחס  303 EM

קורס סמינר מחלקתי 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג סמינר     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:50  14:50  ד"ר זורע פנחס  203 EM

קורס מיקרו-מעבדים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:50  16:50  ד"ר זורע פנחס  306 EM מע' VLSI

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  17:50  20:50  ד"ר זורע פנחס  306 EM מע' VLSI

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:50  17:50  ד"ר זורע פנחס  306 EM מע' VLSI

קורס מבוא למחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  14:50  ד"ר זורע פנחס   704 L

קורס אלקטרוניקה ספרתית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זורע פנחס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:30  12:20  ד"ר זורע פנחס   702 L