קורס פיזיקה 1 מכ שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:30  מר כהן אסף  418 P מע' בפיזיקה

קורס פיזיקה 1 מ' שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  10:30  מר כהן אסף  418 P מע' בפיזיקה

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  10:30  מר כהן אסף  418 P מע' בפיזיקה

קורס מכניקה הנדסית לתכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:30  מר כהן אסף  420 P מע' בפיזיקה

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:30  מר כהן אסף  420 P מע' בפיזיקה

קורס חשמל ומגנטיות להנדסת תכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:50  18:50  מר כהן אסף  418 P מע' בפיזיקה

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:50  18:50  מר כהן אסף  418 P מע' בפיזיקה