קורס משוואות דיפרנציאליות ומערכות בקרה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' טורצקי ולדימיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:30  12:20  פרופ' טורצקי ולדימיר  201 M

קורס שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות2 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' טורצקי ולדימיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:50  19:50  פרופ' טורצקי ולדימיר  303 M