קורס תורת האלקטרוניקה התקבילית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טרוצקובסקי אילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:30  ד"ר טרוצקובסקי אילנה   706 L
 ב  ד  08:30  10:30  ד"ר טרוצקובסקי אילנה  103 EM

קורס מיתוג ומערכות ספרתיות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טרוצקובסקי אילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:30  12:20  ד"ר טרוצקובסקי אילנה  203 EM

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טרוצקובסקי אילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:50  15:50  ד"ר טרוצקובסקי אילנה  303 EM

קורס מסוג סדנה     מרצה הקורס : ד"ר טרוצקובסקי אילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:50  16:50  ד"ר טרוצקובסקי אילנה  303 EM