קורס מבוא לכלכלה למהנדסי אלקטרוניקה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  09:30  ד"ר זייצב נטליה  308 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  09:30  10:30  ד"ר זייצב נטליה  308 M

קורס מבוא לכלכלה למהנדסים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:50  14:50  ד"ר זייצב נטליה  102 EM

קורס מבוא לכלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  11:30  ד"ר זייצב נטליה   705 L

קורס כלכלת סביבה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:30  12:20  ד"ר זייצב נטליה  221 M נגישות

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:50  13:50  ד"ר זייצב נטליה  221 M נגישות

קורס תיאוריה מיקרו כלכלית תורת היצרן שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:30  13:50  ד"ר זייצב נטליה  202 M