קורס מבוא לכלכלה למהנדסי אלקטרוניקה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:50  17:50  ד"ר זייצב נטליה   705 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  17:50  18:50  ד"ר זייצב נטליה   705 L

קורס מבוא לכלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:30  14:50  ד"ר זייצב נטליה  218 M

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  13:50  ד"ר זייצב נטליה  309 M

קורס כלכלת סביבה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:50  13:50  ד"ר זייצב נטליה  319 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  14:50  ד"ר זייצב נטליה  319 M

קורס כלכלה הנדסית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר זייצב נטליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:50  17:50  ד"ר זייצב נטליה  302 M