קורס פיזיקה 2 מכ' שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר טלץ' יואב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  13:50  15:50  מר טלץ' יואב  418 P מע' בפיזיקה

קורס פיזיקה 1 מכ שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר טלץ' יואב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  10:30  מר טלץ' יואב  420 P מע' בפיזיקה

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר טלץ' יואב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  10:30  מר טלץ' יואב  420 P מע' בפיזיקה

קורס פיזיקה 2 מ' שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר טלץ' יואב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:30  מר טלץ' יואב  417 P מע' בפיזיקה

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר טלץ' יואב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:30  מר טלץ' יואב  417 P מע' בפיזיקה

קורס פיזיקה 2ב שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר טלץ' יואב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:30  12:20  מר טלץ' יואב  420 P מע' בפיזיקה