קורס טורים, התמרות ומשוואות דיפרנציאליות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ'ח כתריאל חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  15:50  פרופ'ח כתריאל חגי   706 L

קורס בניית מודלים מתמטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ'ח כתריאל חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:30  11:30  פרופ'ח כתריאל חגי  217 M מע'

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ'ח כתריאל חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:30  13:50  פרופ'ח כתריאל חגי  217 M מע'

קורס משוואות דיפרנציאלויות רגילות מש שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ'ח כתריאל חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:50  14:50  פרופ'ח כתריאל חגי  300 EM מע' פרויקטים

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ'ח כתריאל חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:30  12:20  פרופ'ח כתריאל חגי  300 EM מע' פרויקטים