קורס מערכות הפעלה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  10:30  מר צור עופר  306 EM מע' VLSI

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:30  12:20  מר צור עופר  306 EM מע' VLSI

קורס תכנות בשפת פייטון שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:50  14:50  מר צור עופר  204 EM

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:50  17:50  מר צור עופר  306 EM מע' VLSI

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:50  14:50  מר צור עופר  306 EM מע' VLSI

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:50  15:50  מר צור עופר  204 EM

קורס מבוא למדעי המחשב ושפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:30  13:50  מר צור עופר  310 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:50  16:50  מר צור עופר  204 EM

קורס מבני נתונים ואלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  10:30  מר צור עופר  306 EM מע' VLSI

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:30  12:20  מר צור עופר  306 EM מע' VLSI