קורס מערכות הפעלה שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  12:20  מר צור עופר  303 EM

קורס תכנות בשפת פייטון שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  11:30  מר צור עופר  204 EM

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:30  מר צור עופר  305 EM מע' אלקט'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:30  10:30  מר צור עופר  305 EM מע' אלקט'

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  11:30  12:20  מר צור עופר  204 EM

קורס מבוא למדעי המחשב ושפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:50  16:50  מר צור עופר  201 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:50  18:50  מר צור עופר  219 M נגישות

קורס מבני נתונים ואלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:30  מר צור עופר  204 EM

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר צור עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:30  12:20  מר צור עופר  305 EM מע' אלקט'