קורס חדו"א 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צפריר שירה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:50  16:50  גב' צפריר שירה  302 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צפריר שירה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  14:50  גב' צפריר שירה  210 M