קורס חדו"א 1 שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צפריר שירה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:50  14:50  גב' צפריר שירה  309 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צפריר שירה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  12:20  גב' צפריר שירה  203 M