קורס תאימות אלקטרומגנטית (EMC ) שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר כהן אברהם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  09:30  11:30  מר כהן אברהם  222 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן אברהם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  11:30  12:20  מר כהן אברהם  222 M