קורס תכן הנדסי שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  14:50  ד"ר טחן מאיר  216 M מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:50  16:50  ד"ר טחן מאיר  216 M מע'

קורס מבוא להנדסת מערכות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:50  18:50  ד"ר טחן מאיר  301 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:50  19:50  ד"ר טחן מאיר  301 M

קורס אינטגרציה של מערכות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:50  21:50  ד"ר טחן מאיר  308 M

קורס סמינר מחלקתי שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:50  15:50  ד"ר טחן מאיר  308 M

קורס פרויקט 2 בהנדסת מערכות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר טחן מאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:50  15:50  ד"ר טחן מאיר  308 M