קורס משפחה והולדה בעידן טכנולוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כץ פלד תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:50  14:50  ד"ר כץ פלד תמר   P414

קורס פרשיות סוערות במשפט ישראלי: השלכות תרבות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כץ פלד תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  12:20  ד"ר כץ פלד תמר   P413

קורס אחריות מקצועית - דילמות וחוק שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כץ פלד תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:50  16:50  ד"ר כץ פלד תמר  407 P

קורס משפחה והולדה בעידן טכנולוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כץ פלד תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:50  14:50  ד"ר כץ פלד תמר   P414

קורס פרשיות סוערות במשפט ישראלי: השלכות תרבות שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כץ פלד תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  12:20  ד"ר כץ פלד תמר   P413

קורס אחריות מקצועית - דילמות וחוק שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר כץ פלד תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:50  16:50  ד"ר כץ פלד תמר  407 P