קורס תיב"ם מכ שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר זיבנברג אלכסנדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:50  17:50  מר זיבנברג אלכסנדר   702 L

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר זיבנברג אלכסנדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:50  18:50  מר זיבנברג אלכסנדר   708 L

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זיבנברג אלכסנדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:50  21:50  מר זיבנברג אלכסנדר   104 D מע'

קורס תהליכי עיבוד שבבי שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זיבנברג אלכסנדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  19:50  21:50  מר זיבנברג אלכסנדר  מע' 109 M

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זיבנברג אלכסנדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  17:50  19:50  מר זיבנברג אלכסנדר  מע' 109 M