קורס חשמל ואלקטרוניקה מכ שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : גב' זועבי ושאח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:50  14:50  גב' זועבי ושאח  201 EM מע' אלקט'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : גב' זועבי ושאח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:50  16:50  גב' זועבי ושאח  300 EM מע' פרויקטים

קורס דרכי הוראה במעבדה– חשמל ואלקטרוניקה 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : גב' זועבי ושאח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:50  19:50  גב' זועבי ושאח  305 EM מע' אלקט'