קורס אלגברה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:30  12:20  גב' צ'סנוקוב זויה  222 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  14:50  גב' צ'סנוקוב זויה  203 M

קורס חדו"א 1מ שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:50  16:50  גב' צ'סנוקוב זויה  309 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:50  18:50  גב' צ'סנוקוב זויה  210 M