קורס אלגברה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:50  15:50  גב' צ'סנוקוב זויה  221 M נגישות

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:50  14:50  גב' צ'סנוקוב זויה  203 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  12:20  גב' צ'סנוקוב זויה  202 M

קורס חדו"א 1מ שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:50  16:50  גב' צ'סנוקוב זויה  201 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צ'סנוקוב זויה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:50  17:50  גב' צ'סנוקוב זויה  318 M