קורס התקנים לוגיים מתוכנתים שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זלץ אורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  13:50  מר זלץ אורן  305 EM מע' אלקט'