קורס שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כרמלי חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:50  19:50  מר כרמלי חזי  מע' 109 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כרמלי חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:50  19:50  מר כרמלי חזי  316 M מע'

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כרמלי חזי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  11:30  מר כרמלי חזי  104 M מע' UNIX