קורס דרישות רגולטוריות ו-GMP בביוטכ שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : גב' צימרמן פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:30  11:30  גב' צימרמן פנינה  505 EF

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צימרמן פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:30  12:20  גב' צימרמן פנינה  505 EF