קורס דרישות רגולטוריות ו-GMP בביוטכ שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : גב' צימרמן פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:30  13:50  גב' צימרמן פנינה  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צימרמן פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:50  15:50  גב' צימרמן פנינה