קורס אפיון וניתוח מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  13:50  15:50  מר כהן גדעון  209 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:50  15:50  מר כהן גדעון  319 M

קורס מבוא למדעי המחשב לתעו"נ שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר כהן גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:30  13:50  מר כהן גדעון   706 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  12:20  מר כהן גדעון  203 M

קורס מבוא לתכנות מערכות לתעו"נ שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר כהן גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:30  11:30  מר כהן גדעון  202 M

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר כהן גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:50  17:50  מר כהן גדעון  מע' 109 M