קורס כריית נתונים ומערכות לומדות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר כהן ראובן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  12:20  ד"ר כהן ראובן  102 M מע'

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר כהן ראובן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:50  15:50  ד"ר כהן ראובן  306 M מע'