קורס מבוא להנדסה אופטית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' ליפסון סטיבן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:30  12:20  פרופ' ליפסון סטיבן  420 P מע' בפיזיקה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' ליפסון סטיבן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  13:50  פרופ' ליפסון סטיבן  420 P מע' בפיזיקה

קורס אופטיקה פיזיקלית שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : פרופ' ליפסון סטיבן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:30  12:20  פרופ' ליפסון סטיבן  407 P
 ב  ג  14:50  15:50  פרופ' ליפסון סטיבן  407 P