קורס הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה להנדסת אלקטרו שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:30  12:20  ד"ר ליפשיץ רחל   706 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:30  12:20  ד"ר ליפשיץ רחל  310 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  14:50  ד"ר ליפשיץ רחל  204 EM

קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ביו שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:30  11:30  ד"ר ליפשיץ רחל   708 L

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  09:30  ד"ר ליפשיץ רחל  201 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:30  12:20  ד"ר ליפשיץ רחל   708 L

קורס מודלים סטטיסטיים לביוטכנולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:30  10:30  ד"ר ליפשיץ רחל  216 M מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:50  16:50  ד"ר ליפשיץ רחל  104 M מע' UNIX

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר ליפשיץ רחל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  13:50  15:50  ד"ר ליפשיץ רחל   709 L