קורס מעבדה בכריית נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר זברודסקי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:50  14:50  מר זברודסקי דוד   708 L

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זברודסקי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:30  12:20  מר זברודסקי דוד  מע' 109 M

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זברודסקי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:50  15:50  מר זברודסקי דוד  217 M מע'