קורס מעבדה בכריית נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר זברודסקי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:50  17:50  מר זברודסקי דוד   702 L

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זברודסקי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  17:50  18:50  מר זברודסקי דוד  216 M מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : מר זברודסקי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:50  15:50  מר זברודסקי דוד  217 M מע'