קורס כימיה כללית ואנליטית מעבדה שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר טל מרינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  14:50  ד"ר טל מרינה  

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר טל מרינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  14:50  ד"ר טל מרינה  

קורס מעבדה בהנדסה סביבתית שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : ד"ר טל מרינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  14:50  ד"ר טל מרינה