קורס אלגברה 2מח שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:50  15:50  ד"ר עבד אלפתאח עבד   706 L

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:30  13:50  ד"ר עבד אלפתאח עבד   707 L

קורס אלגברה 1מח שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  11:30  ד"ר עבד אלפתאח עבד   709 L