דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 20/11/2019 02:06

קורס אלגברה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:50  16:50  ד"ר עבד אלפתאח עבד  201 M

קורס אלגברה 1מח שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:50  15:50  ד"ר עבד אלפתאח עבד  303 EM

קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:30  13:50  ד"ר עבד אלפתאח עבד  103 EM

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:50  15:50  ד"ר עבד אלפתאח עבד  309 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר עבד אלפתאח עבד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:30  10:30  ד"ר עבד אלפתאח עבד  308 M