קורס פרויקט תכן מכני שנה"ל 2020


קורס מסוג הנחיית פרוייקט     מרצה הקורס : מר לוסטיג אור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:50  17:50  מר לוסטיג אור  103 D מע'

קורס מסוג הנחיית פרוייקט     מרצה הקורס : מר לוסטיג אור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:50  18:50  מר לוסטיג אור  103 D מע'

קורס מבוא לפיתוח אב טיפוס שנה"ל 2020


קורס מסוג הרצאה     מרצה הקורס : מר לוסטיג אור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:50  16:50  מר לוסטיג אור   702 L