קורס הסתברות וסטטיסטיקה מכ' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:30  גב' צמח פנינה  318 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:30  גב' צמח פנינה  202 M

קורס הסתברות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:30  12:20  גב' צמח פנינה  209 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:50  16:50  גב' צמח פנינה  208 M

קורס סטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:50  14:50  גב' צמח פנינה  102 M מע'

קורס מסוג מעבדה     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:50  14:50  גב' צמח פנינה  217 M מע'