קורס הסתברות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:50  14:50  גב' צמח פנינה  VIP 511 EF

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  12:20  גב' צמח פנינה  210 M

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' צמח פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  10:30  גב' צמח פנינה  301 M